Waarom data?

Waarom data?

Ieder proces wordt efficiënter met datatechnologie. Ook zijn datatoepassingen met de komst van grote spelers als Microsoft en Uipath de laatste jaren snel volwassen geworden. Als je besluit om jouw processen te optimaliseren, dan is dit hét moment om in data te investeren.

Datatechnologie neemt een vlucht; het is niet of je aan de slag moet met data maar hoe en wanneer.

voordelen datatechnologie.

Snellere beschikbaar informatie

Live toegang tot al jouw rapportages en analyses op basis van de meest recente data.

Directere aansturing

Directe sturing op operationele drivers.

Betere analysemogelijkheid

Analyses van alle dimensies (medewerker, kostendrager, product etc.) ten opzichte van interne en externe bronnen.

Minder fouten

Reductie invoerfouten door de automatisering van repeterende handelingen.

Consistentere besluitvorming

Objectieve besluitvorming aan de hand van consistente rekenregels.

Lagere terugkerende kosten

Rapportages en analyses zijn op ieder gewenst moment beschikbaar met een druk op de knop.

Betrouwbaardere data

Afwijkingen worden sneller gedetecteerd door een consistente presentatie van data.

datatechnologieën.

Data Analytics

Data analytics is de analyse van gegevens om bedrijfsprocessen aan te sturen en bedrijfsresultaten te verbeteren.

Process Mining

Process mining is een techniek om feitelijke processen (Dus niet theoretische processen) in kaart te brengen, te bewaken en te verbeteren op basis van tijd- en gebruikerslogs van informatiesystemen.

Robotics (RPA)

Robotic process automation (RPA) is een productiviteitstool waarmee een gebruiker één of meer scripts (“bots”) kan configureren om geselecteerde taken (transactiestappen) binnen een bedrijfsproces na te bootsen. De scripts kunnen over een of meer softwaretoepassingen worden gelegd.

Datamining

Datamining is het proces waarbij zinvolle correlaties, patronen en trends worden ontdekt door grote hoeveelheden gegevens die zijn opgeslagen in databanken, te doorzoeken. Bij datamining wordt gebruik gemaakt van patroonherkenningstechnologieën, alsook van statistische en wiskundige technieken.

Machine Learning

Machine Learning (AI) past geavanceerde analyse- en logica-gebaseerde technieken toe, waaronder machinaal leren, om gebeurtenissen te interpreteren, beslissingen te ondersteunen en te automatiseren.

Internet of Things

Het Internet of Things (IoT) is het netwerk van fysieke voorwerpen die geïntegreerde technologie bevatten om te communiceren en te detecteren op basis van de interactie met de externe omgeving.

Telefoon

+31 6 15 46 24 08

Volg ons